تکنولوژی

فناوری یا تِکنولوژی (به فرانسوی: Technologie) مجموع تکنیک‌ها، مهارت‌ها، روش‌ها و فرایندهایی است که در تولید کالاها یا خدمات یا تحقق اهداف مانند تحقیقات علمی استفاده می‌شود. فناوری می‌تواند دانش تکنیک‌ها، فرایندها و مواردی از این دست باشد، یا می‌تواند در ماشین‌ها تعبیه شود تا بدون اطلاع دقیق از عملکرد آن‌ها، امکان کار را فراهم آورد. سیستمی که از فناوری برای دریافت یک ورودی، و سپس تغییر آن با توجه به کاربرد، و تولید خروجی استفاده می‌کند به عنوان سیستم تکنولوژی یا فناوری شناخته می‌شود.

اجزاي تکنولوژی

  • اجزای اصلي تکنولوژی عبارتند از:
  • سخت افزار
  • انسان افزار
  • دانش افزار
  • سازمان افزار

نقش مديريت در افزايش سطح تکنولوژی


مديريت هر مجموعه با تدوين هدف ها، تنظيم برنامه ها و تخصيص منابع، سازماندهی، تامين و پرورش نيروی انسانی، ايجاد انگيزش و رهبری و سرانجام، نظارت و ارزيابی فعاليت های يک مجموعه در بقا و رشد و تحول آن مجموعه نقش اساسی دارد. نقش مديريت در انتقال و توسعه تکنولوژی فقط در سطح بنگاه ها و مؤسسات اقتصادی، اجتماعي مهم نيست. بلکه مديريت در سطوح مختلف اداره جامعه، در انتقال و توسعه تکنولوژی نقش دارد.